PRAVIDLA SOUTĚŽE „HRAJTE O TISÍCE SLEV A DÁRKŮ“

 

 1. Pořadatel a organizátor soutěže
 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Hrajte o tisíce slev a dárků“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu zveřejněných stejně jako tento dokument.
 3. Pořadatelem soutěže je společnost CPI Národní, s.r.o., se sídlem: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26211572, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 80090 (dále jen „pořadatel“).
 4. Organizátorem soutěže je retailová agentura Wellen a.s. se sídlem Čerpadlová 991/4a, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha, IČ: 26751666 vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8082/MSPH (dále jen „organizátor“).
 5. Místo a doba konání soutěže
 6. Soutěž probíhá v rámci obchodního centra Quadrio Shopping Center v následujících prodejnách: („Místo konání Soutěže“)

Inn Pekařství, Vaše Farma, Delmart, Pet Center, La Formaggeria a Fruitisimo.

V době od 1. 2. 2021 do vyčerpání losů, nejdéle však do 31. 3. 2021, a to včetně těchto dní („Doba konání Soutěže“)

 1. Účastníci soutěže
 2. Účastníkem Soutěže může být každý, kdo nakoupí v době konání soutěže za uvedenou hodnotu v níže uvedených prodejnách („Soutěžící“).

Při nákupu nad 200 Kč v níže uvedených prodejnách:

 • INN Pekařství

Při nákupu nad 300 Kč v níže uvedených prodejnách:

 • Vaše Farma, Delmart, Pet Center a Fruitisimo

Při nákupu nad 500 Kč v níže uvedených prodejnách:

 • La Formaggeria

Na výherních losech jsou uvedené i prodejny Tchibo a Ovocný světozor. Vzhledem k aktuální situaci jsou tyto prodejny zavřené a tím pádem se soutěže neúčastní.

O případných změnách vás budeme včas informovat.

 1. Průběh soutěže, mechanika soutěže, vyhodnocení soutěže a výhry v soutěži
 2. Soutěžící získá při nákupu ve výše uvedené minimální hodnotě stírací los, po jehož setření ihned zjistí svou výhru. Výhrou je dárek v podobě síťovky či dezinfekčního gelu (30 ml) nebo sleva na další nákup viz specifikováno v bodě 4.3. („Výhra“). Všechny stírací losy jsou výherní.

4.2 Dárky budou připraveny k okamžitému vyzvednutí na níže uvedených prodejnách a budou předány oproti výhernímu losu, nejdéle do 31. 3. 2021.

Síťovka a dezinfekční gel je k vyzvednutí na prodejně Pet center během aktuální otevírací doby.

4.3 Sleva na další nákup může být po odevzdání losu uplatněna ve vybrané prodejně nejpozději do 31. 3. 2021 včetně, a to na jeden níže více specifikovaný nákup:

 • Inn Pekařství – Sleva 25 % může být uplatněna pouze na sendviče až do vyprodání zásob. Možnost uplatnění další den.

 • Vaše Farma – Sleva 20 % na celý nákup.

 • Delmart – Sleva 10 % na celý nákup v minimální hodnotě 300 Kč.

 • Pet Center – Sleva 20 % na jeden produkt. Sleva neplatí na zlevněné a akční zboží

 • La Formaggeria – Sleva 15 % na nákup v minimální hodnotě 300 Kč. Sleva neplatí na zlevněné a akční zboží.

 • Fruitisimo – Sleva 20 % na aktuální sezónní nabídku nápojů 0,5 l.

Sleva obecně neplatí na zlevněné a akční zboží.

 1. Organizátor má v odůvodněných případech právo nahradit Výhru obdobnou výhrou. Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
 2. Výhry nelze reklamovat.
 3. Soutěžící není oprávněn domáhat se výměny Výhry.
 4. Společná ustanovení
 5. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na webové stránce https://www.quadrio.cz/pravidla-souteze-daily-fresh
 6. Organizátora či pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese info@quadrio.cz.
 7. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 8. Společnost CPI Národní s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže, zejména má právo změnit Dobu trvání nebo soutěž ze závažných důvodů úplně zrušit. O takovýchto skutečnostech budou soutěžící přiměřeně informováni.

 

 

 

V Praze dne 28. 1. 2021