Choreography

Výsledná 40minutová choreografie je tvořena 15 typy pohybů. Systém umožňuje dle zadání autora vytvoření nových sekvencí a naprogramování dalších typů pohybů.

This eleven-metre-tall statue is a technical marvel of the 21st century in the centre of Prague. Forty-two moving panels rotate to create the face of the famous Czech writer Franz Kafka. The statue created by the artist David Černý is situated near the Quadrio Shopping Centre, it combines art with modern technology adopting the traditional “golden hands” of Czech craftsmen. If you haven’t already seen it, watch the “The Metamorphosis”. Wait for all of the panels to align and reveal the face of Kafka!

Original artist: David Černý

This work of art was financed by CPI Property Group.

Konstrukce a stavební postupy pohyblivé Kafkovy hlavy

 • Příprava
  Při konstrukci byl vytvořen 3D model, jehož datový objem činí více než 20Gb
 • Řešení
  Konstrukce využívá inovativní řešení z oblasti průmyslové automatizace a robotizace.
 • Dokumentace
  Pro stavbu byl model rozkreslen na 2039 technických výkresů.
 • Stavba
  Stavba probíhala od dubna do října 2014. Na dodávku speciálních dílů se čekalo měsíce.
8900h Man hours
1800h Developers, designers and programmers
4200h Production hours
2900h Assembly hours
Konstrukce sochy Franze Kafky